Mit barn har tisseuheld om dagen og om natten

Vi taler om både dag- og naturininkontinens, når dit barn både har tisseuheld om dagen og om natten. Det behøver ikke at være store mængder.
Vi betragter dit barn som inkontinent, når det har mindst 1 tisseuheld hver 14. dag og mindst 1 våd nat hver 14. dag.

Årsager til tisseuheld

Hjælp dit barn

Gør hverdagen nemmere

Hvad kan du forvente af andre omkring barnet?

Hvordan kan skole, institution og andre voksne omkring barnet - fx bedsteforældre eller kammeraters forældre - støtte dit barn? Hvilke sundhedsprofessionelle kan du kontakte, og hvordan kan de hjælpe?