Om Tæt og tør

Tæt og tør er skabt i et samarbejde mellem forældre til børn med inkontinensudfordringer, Børne- og Ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Jammerbugt og Aalborg Kommuners sundhedspleje, dagtilbud og skoleområde, praktiserende lægers kvalitetsorganisation NordKAP samt Kommunikation og Kvalitetsudvikling og Arbejdsmiljø i Region Nordjylland.

Hjemmesiden er én ud af flere aktiviteter under projektet ’Hjælp til børn og unge med inkontinens – en digital transformation i det tværsektorielle felt’, som Region Nordjyllands Innovationspulje har givet penge til at støtte.

Undersøgelser viser, at cirka 20 % af børn i 0. klasse i Nordjylland (Aalborg Kommune og Jammerbugt Kommune) lider af inkontinens. 4,5 % er stadig inkontinente, når de starter i 6./7. klasse.

Der er i dag lang ventetid på udredning og behandling på hospitalet til stor frustration for familierne og ikke mindst børnene. Målet med projektet er således at sikre en hurtigere, mere målrettet og effektiv hjælp til familierne, inden problemerne vokser sig større. Dette blandt andet ved at:

  • hospitalets specialviden i højere grad skal være i nærmiljøet hos sundhedsplejersker og praktiserende læger, så de kan reagere hurtigere og mere relevant på inkontinens hos børn og unge.

  • øge familiens mulighed for selv at arbejde med problemstillingen ved at give dem den relevante viden samt handlingsorienterede guidelines, der gør, at de i højere grad selv, i samarbejde med barnet, kan arbejde målrettet med barnets problemstillinger.

 

Med Tæt og tør ønsker vi at imødekomme begge mål ved at have information til både forældre og fagfolk. Hjemmesidens primære målgruppe er forældrene. Hjemmesiden er tiltænkt som en hjælp til de indledende indsatser, som familien kan arbejde med, uden at de behøver at have kontakt til en sundhedsfaglig.

For en stor del af de børn, som har inkontinensproblematikker, kan fokus på at få skabt gode toilet- og drikkevaner være et vigtigt første skridt eller helt afhjælpe problemet. Derfor har Tæt og tør også fokus på at guide forældre til børn, der skal i gang med renlighedsprocessen. Håbet er, at vi ved at sætte fokus på de gode vaner tidligt i renlighedsprocessen kan forebygge, at nogle børn bliver inkontinente.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anne Mølholm.

De gode erfaringer spreder sig

Siden tætogtør.dk blev lanceret i marts 2023, har flere af Region Nordjyllands kommuner taget siden aktivt i brug i deres samarbejde med forældre til børn med inkontinensudfordringer. Ligeledes har hospitaler uden for Region Nordjylland fået øje på tætogtør.dk. Det betyder blandt andet, at fra maj 2024 kobler Region Midtjylland sig på projektet. Her begynder Børn og Unge, Regionshospitalet Gødstrup at udbrede tætogtør.dk på projektbasis i samarbejde med Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommune.

Har du spørgsmål til projektet i Region Midtjylland, så kontakt projektkoordinator Lis Ravn Jensen, Børn og Unge, Regionshospitalet Gødstrup mail: lisrje@RM.dk