Mit barn tisser i bleen eller i sengen om natten

Nogle børn har udelukkende tisseuheld om natten. Det kaldes naturininkontinens eller sengevædning (enuresis nocturna). Vi betegner det naturininkontinens, når et barn over 5 år har mindst 1 våd nat hver 14. dag.

Hjælp dit barn

Gør hverdagen nemmere

Hvad kan du forvente af andre omkring barnet?

Hvordan kan skole, institution og andre voksne omkring barnet - fx bedsteforældre eller kammeraters forældre - støtte dit barn? Hvilke sundhedsprofessionelle kan du kontakte, og hvordan kan de hjælpe?