Mit barn har tisseuheld om dagen og om natten

Kombineret dag- og naturininkontinens er, når dit barn både har tisseuheld om dagen og om natten. Det behøver ikke at være store mængder.
Vi betragter dit barn som inkontinent, når det har mindst 1 tisseuheld om dagen hver 14. dag og mindst 1 våd nat hver 14. dag.

Årsager til tisseuheld

Gode råd

Gør hverdagen nemmere

Hvad kan du forvente af andre omkring barnet?

Hvordan kan skolen, fritidstilbud og andre voksne omkring barnet - fx bedsteforældre eller kammeraters forældre - støtte dit barn? Hvilke sundhedsprofessionelle kan du kontakte, og hvordan kan de hjælpe?